PLINOVOD SEVNICA

Smo javno podjetje, ustanovljeno 1993. leta v namene distribucije in vzdrževanja plinovodnega omrežja v občini Sevnica.
Smo prvi v Posavju. Uspeli smo plinovodno omrežiti celotno mesto Sevnica, še vedno pa prihaja do novih priključkov.
 
 


 
merilno regulacijska postaja Stilles   merilna postaja pri konfekciji Lisca


DANES


Omrežje ima danes več kot 30 km cevovodov profila 32-273 mm. Skupna priključna moč je okoli 19.400 KW. Poraba plina narašča postopoma od 130.000 m3 leta 1993 na 2.200.000 m3 leta 2010. Decembra 2010 imamo 700 uporabnikov plina: 600 gospodinjstev in 100 ostalih. Individualni potrošniki so stanovanjske hiše in samostojna gospodinjstva v blokih, ostali odjemalci pa so obrt, trgovine, šole in kotlovnice v stanovanjskih blokih za 900 gospodinjstev.
Poslovanje sedaj vodijo trije zaposleni, do leta 2002 pa sta bila le dva. Ta ekipa zaposlenih opravlja vsa finančna dela, vzdrževanje omrežja, investicijska dela in drugo.
Plin predstavlja sicer cenovno ugoden vir energije, njegova dobava je nemotena, omogoča pa tudi čistejši zrak v Sevnici.

   
kurilnica v OŠ Sava Kladnika    


 
 
 
     
PLINOVOD SEVNICA - DISTRIBUTER ZEMELJSKEGA PLINA V SEVNICI
 
www.plinsevnica.si novi cenik | o nas | plinifikacija | vzdrževanje | kontakti | načrt nujnih ukrepov | splošni pogoji za dobavo in odjem plina | pritožbe odjemalcev | sistemska navodila | akt o določitvi omrežnine | pravila uporabe | domov