6.III.1992 - dela na glavnem vodu NHM   6.III.1992 - jeklene cevi glavnega voda NHM


PLINIFIKACIJA MESTA SEVNICAIDEJA:

Povezava Novega mesta in Radeč z magistralnim plinovodom Žigrski Vrh-Brezovo--Log-Radna prinese tudi možnost plinifikacije mesta Sevnica. Ideja zanjo je prišla neposredno od prebivalcev mesta Sevnica. Po izvedenih anketah, ki so pokazale pozitiven odziv, smo v sodelovanju z občino Sevnica, krajevno skupnostjo in podporo meščanov pristopili k aktivnostim. Projektno dokumentacijo izdelajo v letu 1990. Sledi sklep izvršnega sveta občine Sevnica 10.IX.1991, s katerim ustanovijo gradbeni odbor, za izvedbo pa določijo krajevno skupnost Sevnica. Za uporabo zemeljskega plina se že v prvih anketah na nekaterih področjih odloči do 74% gospodinjstev.

 
6.III.1992 - varjenje jeklenega cevovoda   konstrukcija prečkanja Drožanjskega potoka


IZVAJANJE DEL:

Krajevna skupnost Sevnica je pooblaščena opravljati vsa administrativna dela, finančne posle in gradbena dela. Tako se 24.II.1992 prično gradbena dela na jeklenem plinovodu in napeljavi plastike na Prvomajski ulici - pri gradbenih delih sodelujejo tudi krajani sami. 27.IX.1993 Petrol že zaplini jekleni cevovod, ustanovljen je Plinovod d.d., s Petrolom podpisana pogodba za dobavo plina, izdani odloki ... in 6.X.1993 so zaplinjeni cevovodi Prvomajska-Kopitarna. 11.X.1993 sledi zagon prve peči v individualni hiši. V letu 1993 imamo že 170 individualnih porabnikov in porabo plina 130.000 m3. Krajevna skupnost izvaja vsa dela tudi na distribuciji zemeljskega plina. S 1.I.1996 se vsa dela iz naslova investicije in distribucije iz KS prenesejo na javno podjetje Plinovod Sevnica, ki začne samostojno poslovati v prostorih krajevne skupnosti, aprila 1999 pa se preseli v svoje poslovne prostore na Trgu Svobode 9.
Celotna investicija se je izvajala s finančnimi sredstvi prispevka za plinifikacijo bodočih uporabnikov, kreditov ministrstva, Petrola in bančnega kredita.

 
spajanje plastičnega cevovoda    


 
 
     
     
PLINOVOD SEVNICA - DISTRIBUTER ZEMELJSKEGA PLINA V SEVNICI
 
www.plinsevnica.si novi cenik | o nas | plinifikacija | vzdrževanje | kontakti | načrt nujnih ukrepov | splošni pogoji za dobavo in odjem plina | pritožbe odjemalcev | sistemska navodila | akt o določitvi omrežnine | pravila uporabe | domov