Javno podjetje Plinovod d.o.o. Sevnica

Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce

Informacija gospodinjskim odjemalcem zemeljskega plina o reklamacijah in pritožbah (na podlagi 50. in 175. člena Energetskega zakona - Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15):

 

Dobavitelj zemeljskega plina, Javno podjetje Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica, se obvezuje, da bo pri reševanju reklamacij in pritožb upoštevalo pravice, ki pripadajo gospodinjskim odjemalcem.

V zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi zemeljskega plina lahko gospodinjski odjemalec:

1. Najprej vloži pisno reklamacijo pri dobavitelju Javno podjetje Plinovod d.o.o. Sevnica in sicer po pošti na naslov Trg svobode 9, 8290 Sevnica, preko faksa št. 07/81 60 581 ali e-naslov: plinovod.sevnica@siol.net.

2. V primeru nestrinjanja z odločitvijo dobavitelja o reklamaciji v zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja, lahko vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju: postopek IRPS) pri Evropskem centru za reševanje sporov - ECDR (v nadaljevanju: imenovani izvajalec IRPS).

Pobuda bo v okviru postopka IRPS obravnavana s strani imenovanega izvajalca IRPS skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015).

Gospodinjski odjemalec pobudo za postopek IRPS vloži neposredno pri imenovanem izvajalcu IRPS. Podrobnejše informacije v zvezi s postopkom IRPS lahko gospodinjski odjemalci pridobijo neposredno na spletni strani    www.ecdr.si    ali preko e-pošte  info@ecdr.si  oziroma tel. št. 08/2056 590 imenovanega izvajalca IRPS.

Gospodinjski odjemalec lahko poišče pomoč v zvezi s pravicami potrošnika pri:

- Tržnem inšpektoratu RS:   www.ti.gov.si

- Uradu RS za varstvo potrošnikov:  www.uvp..gov.si

- Zvezi potrošnikov Slovenije:  www.zps.si

 

 
     
     
PLINOVOD SEVNICA - DISTRIBUTER ZEMELJSKEGA PLINA V SEVNICI
 
www.plinsevnica.si novi cenik | o nas | plinifikacija | vzdrževanje | kontakti | načrt nujnih ukrepov | splošni pogoji za dobavo in odjem plina | pritožbe odjemalcev | sistemska navodila | akt o določitvi omrežnine | pravila uporabe | domov