izdelava priključka   priklop na omrežje


VZDRŽEVANJE


Sami v celoti opravljamo kompletno vzdrževanje plinovodnega omrežja v občini Sevnica z manjšimi popravili, menjavo števcev in tekočim vzdrževanjem. Moramo se pohvaliti, da smo do sedaj uspeli vseskozi zagotavljati nemoteno dobavo plina. Za naročila vzdrževalnih del lahko pokličete na naše naslove, navedene v linku kontakti, poškodbe na omrežju pa sporočite centru za obveščanje na 112.

 
polaganje cevi   popravilo okvare
     
   
menjava števca    

 

 
 
     
     
PLINOVOD SEVNICA - DISTRIBUTER ZEMELJSKEGA PLINA V SEVNICI
 
www.plinsevnica.si novi cenik | o nas | plinifikacija | vzdrževanje | kontakti | načrt nujnih ukrepov | splošni pogoji za dobavo in odjem plina | pritožbe odjemalcev | sistemska navodila | akt o določitvi omrežnine | pravila uporabe | domov